STAREJŠI ZA STAREJŠE 

se imenuje projekt Zveze društev upokojencev Slovenije v katerega je vključenih že 25 društev upokojencev Gorenjske. Namen tega projekta je krepitev sodelovanja in organizacija pomoči starejšim občanom nad 69 let, da bi le-ti čim dlje živeli na svojih domovih.

 

Projekt Starejši za starejše so pripravili strokovnjaki Slovenske filantropije in gerontologije. Vse aktivnosti in oblike sodelovanja s starejšimi občani so zasnovane na osnovi odgovorov iz raziskave, oz. ankete, ki jo društveni prostovoljci opravijo ob prvem obisku. Z anketo želimo ugotoviti predvsem kako ljudje živijo, ali morda potrebujejo pomoč in ali si želijo, da jih prostovoljci ponovno obiščejo. Na tej osnovi se organizirajo vse nadaljne aktivnosti, ki jih v društvu spremlja in organizira koordinator društva.

 

Gorenjska društva s 371 prostovoljci pokrivajo 22.152 občanov občin: Kamnik, Cerklje, Šenčur, Kranj, Naklo, Škofja Loka, Žiri, Železniki, Tržič, Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, Žirovnica, Jesenice in Kranjska Gora. Za sodelovanje s prostovoljci se je do sedaj odločilo skupaj 17.738 občanov, ki v pretežni večini želijo, da jih prostovoljci občasno obiskujejo in jim v okviru možnosti tudi pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih težav, s katerimi se srečujejo v tej starosti. Naši prostovoljci so marsikomu lahko v veliko pomoč tudi pri iskanju institucionarnega varstva, saj na izobraževalnih delavnicah pridobijo tudi potrebne informacije kako do strokovne pomoči, kadar je ta potrebna.

 

Projekt Starejši za starejše se vsako leto širi po vsej Sloveniji. Do sedaj je v projekt vključeno skupno 240 društev upokojencev. Tudi na Gorenjskem se je projekt dobro uveljavil. Predvsem nas veseli, da so z našim delom zadovoljni tudi uporabniki, oz. občani, ki jih obiskujejo naši prostovoljci. Število društev se postopoma povečuje, kar kaže na to, da v društvih v tem projektu vidijo priložnost, da okrepijo vlogo komisij za socialna vprašanja, ki so v nekaterih društvih zelo uspešne, hkrati v projektu prepoznajo tudi priložnost, da ponudijo pomoč tudi vrstnikom, ki še niso člani društev upokojencev.

 

In kako naprej?

 

Predvsem si želimo, da bi bili starejši zares drug drugemu v pomoč, da bi si pomagali in lajšali težave s katerimi se v visoki starosti pač ne da izogniti.

 

Dobro bi bilo, da tisti, ki že sodelujete s društvenimi prostovoljci prenesete svoje izkušnje tudi na druge vrstnike, ki morda kljub težavam še odlašajo, da bi sprejeli ponudbo za sodelovanje s prostovoljci.

 

Društva upokojencev, ki še niso v projektu pa vabimo, da se odzovejo na povabilo, ki ga vsako leto objavi naša Zveza društev upokojencev Slovenije.

 

         "Eden drug mu ogenj dajmo"! (Anton Tomaž Linhart)

  

PRIZNANJA PZDU GORENJSKE ZA PROSTOVOLJKE V PROJEKTU

Nadaljujemo s podeljevanjem priznanj prostovoljkam po društvih, ki so v projektu aktivne že več kot pet let.  Priznanja bo na občnih zborih društev podelil predsednik PZDU Gorenjske Zdravko Malnar.

 

ČESTITKA ZA NAJUSPEŠNEJŠO POKRAJINO

Takratna predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak je na seji UO PZDU Gorenjske izrekla javno priznanje vsem društvom, koordinatorjem in prostovoljcem Gorenjske, ki smo v letu 2012 v projektu "Starejši za starejše" dosegli najboljše rezultate. Prostovoljci Gorenjske smo z zadovoljstvom sprejeli javno priznanje predsednice, da smo najboljša "Pokrajina", kar je velika spodbuda za vse sodelavce.

 

 

MNENJA UPORABNIKOV, TO JE STAREJŠIH OSEB, KI JIH OBISKUJEMO:

V osmih letih je prostovoljno delo društvenih prostovoljcev v mnogih okoljih dobro sprejeto. Razvijajo se dobri odnosi, krepi zaupanje v medsebojno pomoč in zadovoljstvo starejših, ki so jih naši prostovoljci ponovno povezali z okoljem. Tudi prostovoljci so zadovoljni. Vedno bolj so prepoznavni, njihovo delo je dobrodošlo in cenjeno, marsikje pa so prostovoljci tudi edina pomoč osamljenim osebam. Nekateri uporabniki pravijo, da si želijo predvsem to, da bi jih društveni prostovoljci tudi v prihodnje obiskovali tako vestno, kot do sedaj. To je največje priznanje našim prostovoljcem in projektu, ki je vedno bolj cenjen tudi pri županih v nekaterih občinah. Te ugotovitve potrjujejo in utrjujejo projekt oz. Program za boljšo kvaliteto življenja starejših, zato ga moramo ponuditi vsem, ki ga potrebujejo.

 

 

                                                                                                                                                   Edvard Kavčič, koordinator za Gorenjsko 

 

 

 

Koordinatorke gorenjskih društev upokojencev na usposabljanju v Lescah 2011

 

 

NOVICE 

 

17. avgust 2017

Boštjan TRILAR, župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije, sprejel prostovoljce v projektu Starejši za starejše

 

 

Boštjan TRILAR, župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije, je v četrtek, 17. avgusta 2017, sprejel koordinatorje in njihove pomočnike, ki kot prostovoljci na Gorenjskem v društvih upokojencev delujejo v projektu Starejši za starejše. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske in krovne organizacije Zveze društev upokojencev Slovenije.


Trilar je prostovoljcem čestital za njihovo delovanje in se jim zahvalil za plemenito delo, ki ga opravljajo. Obljubil je, da bo, kar je v moči kranjskega župana, skušal narediti, kot predsednik Sveta gorenjske regije pa bo pregovoril tudi ostale župane, da projekt sprejmejo in prostovoljcem pri njegovem uresničevanju pomagajo, saj imajo župani redko tak »privilegij«, da ljudje nekaj zastonj in s srcem delajo, zato je to treba sprejeti in pomagati.

 

 

Podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Mija Pukl, se je v imenu vodstva upokojenske organizacije zahvalila županu, ki je naredil velik korak naprej, še posebej z delovanjem med gorenjskimi župani. Hkrati je izpostavila, da imajo pri uresničevanju projekta veliko težav, tudi zato, ker je še vedno odprto vprašanje financiranja, o čemer se pogovarjajo z Ministrstvom za delo in upajo, da bodo dobili nekaj sredstev. Verjame pa tudi v moč množice prostovoljcev, ki imajo veliko srčnosti, da pomagajo.

 

 

Županu Trilarju sta se za sprejem zahvalila tudi predsednik PZDU Gorenjske Zdravko Malnar in koordinator projekta Starejši za starejše za Gorenjsko Edvard Kavčič, ki je med drugim izpostavil, da povezava med občinami in posameznimi društvi upokojencev lahko zagotavlja dolgoročno vzdržnost projekta, zato dejansko računajo na pomoč županov.

 

 

Ob koncu se je oglasila še predsednica Programskega sveta projekta Anka Osterman, ki je poudarila, da je pri tem projektu gorenjska regija najbolje organizirana v vsej Sloveniji. »Prav ta program,« je še izpostavila, »kaže, da smo se starejši sposobni organizirati in pripravljeni pomagati drug drugemu«.

 

Slavica Bučan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10. januar 2016

 

Prostovoljke Društva upokojencev Kamnik in Marjana Berlec – prva med njimi (skrajno desno)

 

V Društvu upokojencev Kamnik so ob koncu minulega leta zbrali svoje prostovoljce in se jim zahvalili za ves trud, ki ga vlagajo v delo društva.

Kamnik – Pravzaprav so se vabilu odzvale prostovoljke, saj je med približno petintridesetimi takšnimi, ki v različnih projektih nesebično pomagajo drugim, zgolj en moški, pa še ta se dogodka ni mogel udeležiti.

Kot nam je povedala predsednica društvene socialne komisije Marjana Berlec, so povabili tudi tiste, ki doma skrbijo za nepokretne svojce. Seznam humanitarnih dejavnosti DU Kamnik je sicer zelo dolg. V letu 2015 so redno izvajali meritve vrednosti v krvi in skupaj z zdravnikom prostovoljcem, častnim občanom dr. Aleksandrom Dopliharjem, skrbeli za zdravstvene nasvete. Skrbeli so za športne aktivnosti in fizioterapijo, organizirali so redne vodene sprehode po Kamniku in okolici. V prostorih društva so prirejali razna izobraževanja in druženja – od ročnih del do tečajev tujih jezikov. Upokojenci so se enkrat mesečno sestajali tudi v KS Tuhinj, Šmartno, Srednja vas, Sela, Stranje in Tunjice, dneve pa so si skušali popestriti s predavanji o zdravju, vrtnarstvu, skupaj so praznovali rojstne dneve in gojili ljudsko petje. V Kamniku deluje tudi skupina za samopomoč, ki jo obiskuje deset članic. Članice socialne komisije enkrat letno obiščejo tiste člane, ki so nepokretni, bolni in ostareli, ter vse jubilante društva, ki so stari 80, 90 ali nad 90 let. V začetku decembra so obiskali tudi vse člane društva, ki bivajo v domovih starejših občanov.

V društvu že vse od leta 2004 izvajajo tudi projekt Starejši za starejše. Lani septembra so od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dobili odločbo o priznanem statusu humanitarne organizacije, tako da bodo letos lahko zbirali sredstva v višini 0,5 odstotka od dohodnine. V projektu dela triintrideset prostovoljk. »Naše delo na humanitarnem področju je zelo obširno in zahtevno, za kar v društvu letno namenimo približno devet tisoč evrov,« je predstavitev prostovoljnega dela sklenila Marjana Berlec, ki jo mnogi označujejo za nepogrešljivo, saj številnim članom pomaga tudi pri izpolnjevanju različne dokumentacije.

Zbranim prostovoljkam sta zdravja, volje in velikega srca tudi v prihodnje zaželela tudi predsednik društva Vinko Polak in župan Marjan Šarec, vodstvo društva pa jim je dan polepšalo s kulturnim programom in ogledom gledališke predstave.

Vir: Gorenjski glas 8. januar 2016

Besedilo: Jasna Paladin

 

28. junij 2015

V FRANJI TUDI PROSTOVOLJKE

Skupina prostovoljk projekta Starejši za starejše pri DU Podnart – Kropa in Kamna Gorica – Lancovo vstopa v deseto leto delovanja. V teh letih je bilo opravljenih  veliko ur prostovoljnega dela za  starejše ljudi, ki potrebujejo pomoč različnih vrst. Mnogi potrebujejo le druženje, pogovore in trden občutek, da niso pozabljeni.  To delo na obsežnem področju trenutno opravlja 17 prostovoljk.

Kje nabrati novih moči za delo? Na obisku v Bolnici Franja prav gotovo!  

 

                                                            

 

 

V sredo, 17. 6. 2015 smo se podale na ekskurzijo v Franjo in Cerkljanski muzej. Sprejela nas je vodnica  gospa Marija Hvala in nas z resnično toplim odnosom, ko ga zmore le domačinka, popeljala skozi bolnišnične objekte in skozi takratni čas. Tak dogodek človeka obogati in napolni z energijo.      

                                                          

 

Po ujmah in vsem hudem, kar je bolnico prizadelo, čestitamo ljudem, ki so jo ponovno postavili v taki podobi, kot je bila. Kot prostovoljke še bolj razumemo neštete ure dela, ki so jih Cerkljani vložili v to obnovo. Ljudje z istim ciljem zmoremo vse.

Za  DU Podnart –Kropa in Kamna Gorica – Lancovo

Magda Štupnikar in Tončka Rozman


18. november 2014

IZLET V NEZNANO DU KRANJ

DU Kranj je za vse upokojence, ki kakorkoli pomagajo pri društvu organiziral izlet v neznano dne 18. novembra 2014. Na izletu smo bile tudi prostovoljke, ki smo vključene v v projekt "starejši za starejše". Zbralo se nas je 9 prostovoljk od 14 aktivnih pri DU Kranj.

Odpeljali smo se naprej v Šempeter v Savinjski dolini, kjer smo imeli krajši postanek in malico. Pot smo nadaljevali proti Velenju, kjer smo si najprej ogledali Velenjski grad, kjer hranijo zelo lepo zbirko iz Afrike Františka Foita. Videli smo tudi zbirko baročne umetnosti iz cerkve sv. Jurija v Škalah. Ogledali smo smo si tudi rekonstrukciji vaške gostilne in trgovine z mešanim blagom, ki sta prav tako na gradu. Zelo zanimiva je bila tudi razstava o nastanku Velenja. Na koncu pa smo si ogledali še razstavo slikarja Lojzeta Perka in kiparja Cirila Cesarja.

Po kulturnem delu izleta smo se pa odpeljali proti zdravilišču Topolščica, kjer smo imeli nad zdraveliščem v gostišču Pirnat dobro večerjo in zabavo z živo glasbo in plesom. Domov smo se vrnili v večernih urah.

 

Zapisala: koordinatorka programa Sonja Gregorič

 

13. november 2014

DELOVNO IN DRUŽABNO SREČANJE PROSTOVOLJK STAREJŠI ZA SRAREJŠE DU PODNART – KROPA

V četrtek, 13. 11. 2014 smo se prostovoljke projekta zbrale v Podnartu   na srečanju in pregledale uspehe našega dela. 13 prostovoljk letos spremlja 304 ljudi, starejše od 69 let, DU Podnart in Kropa. Do novembra smo opravile 309 obiskov, od tega 299 ponovnih. Dosegle smo torej več kot sto odstotno realizacijo predvidenega načrta. V načrtu pa imamo še kar nekaj obiskov.

Na tem sestanku smo predelale strokovni članek Gabi Čačinovič Vogrinčič »Spoštovanje naj bo vzajemno« v novembrski reviji  Vzajemnost, ki da kar dovolj strokovnih usmeritev za naše delo. V pogovoru smo izmenjale tudi svoje poglede na omenjeno problematiko.

Za trud in prizadevno delo smo bile članice v maju deležne izleta v Grahovo v Baški grapi po tematski poti  snemanja prvega slovenskega celovečernega filma Na svoji zemlji.  Na tem zadnjem srečanju pa je vsaka prejela simbolično darilo -  brisačo z izvezenim osebnim imenom.

Preživele smo res lep večer, ki nam bo dal nove moči za nadaljnje delo.


Zapisala: Magda Štupnikar – koordinatorica skupine

 

10. oktober 2014 

Veseli oktober za najstarejše v Podnartu

V Podnartu se vsako leto v mesecu  oktobru srečamo z najstarejšimi  člani DU na družabnem srečanju. Povabimo vse člane stare osemdeset let in več. V petek, 10. oktobra 2014 se nas je v lepo okrašeni dvorani kulturnega doma zbralo kar 58. Letos smo v svojo sredo sprejeli devet novih osemdesetletnikov. Vsakemu smo namenili nekaj lepih misli. Srečanje ima vedno tudi neko osrednjo temo. Letos smo se spomnili stote obletnice začetka prve svetovne vojne in dogajanj v naši bližnji okolici. Obudili smo kar nekaj zanimivih spominov.

Da je bilo srečanje res veselo in zabavno, so pripomogli veseli zvoki harmonike. Že po parih taktih je pela vsa dvorana. Sledila je še pogostitev z okusno večerjo. Ob prijetni glasbi je teknilo še toliko bolj. Med udeleženci se je razpletel prijeten klepet in obujanje spominov.

Tako srečanje je v Podnartu že dolgoletna tradicija, po nekih podatkih kar od leta 1979. Organizacija poteka v sodelovanju Društva upokojencev, projekta Starejši za starejše, Krajevne skupnosti in Rdečega križa. Ker je srečanje pri ljudeh lepo sprejeto, se bomo trudili, da bo tako tudi v bodoče.


Zapisala:Magda Štupnikar

Foto: Janez Rakovec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    ŠAH

Šah je igra volje in duha,  potrebno jemalo truda, da se zna.

To mnoge so figure,  vsake svoje so nature.

Prvi v vrsti kmet stoji,  tam obrambo vsem drži,

 če pa polju do konca prihiti,  ponovno si kraljico nazaj dobi.

Se druga vrsta odpira,  tam trdnjava v obrambo jo podpira,

so njena pota vodoravna, po dolgem in po čez, gorje tistemu, ki pride vmes.

Se drugi konj ali skakač predstavi, slog po črki el mu je pravi

Ne pozabimo na tekača, diagonalno po šahovnici vse preobrača.

Mu pot je bela ali črna,  Samo, da ni srebrna.

Kraljica glavna je igralka, je edina, ki povsod je plesalka,

njena pota so neomejena,  v celi igri zaželena.

Na koncu še kralj vladar, vendar mu okretnost ni v dar,

po polju za en korak stopica,  če pa napačna je stopnica, mu ne uide mat do preklica.

                                                             (GMJR)

 

 

Slovenci nismo voharni, ne damo takrat ko nimamo

                                                                  Marija Finžgar

 

 

 

 

 © Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.