KULTURA IN TEHNIČNA KULTURA 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA SREČANJU LITERARNIH USTVARJALCEV GORENJSKIH DRUŠTEV UPOKOJENCEV 2020

 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske skupaj z Društvom upokojencev Žerjavčki, Trzin, letošnjim gostiteljem srečanja, pripravlja 11. SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV GORENJSKE.  Predvideni datum srečanja v Trzinu je četrtek, 10. septembra 2020.

Avtorji in avtorice lahko sodelujejo s poezijo in prozo. Na razpis lahko pošljejo največ 3 pesmi in/ali 2 krajši prozi (lahko tudi odlomke iz daljših proznih del, vendar do največ 5 strani). Poleg tega naj napišejo še kratek življenjepis s poudarkom na literarnem ustvarjanju (zanima nas, ali je avtor že kje nastopal, objavil svoja dela v revijah, časopisih, izdal samostojno/e knjigo/e). Svoji prijavi pa naj pripišejo še osnovne podatke: ime in priimek, domači naslov in telefonsko številko ter e-naslov (če uporabljajo elektronsko pošto).

Rok za prijavo je 25. julij 2020. Prosimo, da prijave in svoje prispevke pošljete po elektronski pošti na e-naslov: pzdu.gorenjske@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34, 4000 Kranj (s pripisom: za literarno srečanje PZDU 2020).

Strokovna komisija bo prebrala vse pravočasno prispele literarne prispevke, izbrala najboljše za predstavitev na literarnem večeru v Trzinu, pripravila zbornik izbranih del. Na programu bo tudi pogovor z avtorji in avtoricami o poslanih literarnih delih.

Za dodatne informacije lahko pokličete telefonski številki: 0599 21529 (tajništvo PZDU, vsako sredo od 8. do 12. ure) ali 064 117 135 (tajnica PZDU).

 

 

Predsednica komisije za kulturo in tehnično kulturo                            Predsednik PZDU

Dragica Vesković                                                                                         Robert Plavčak                  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POKRAJINSKA  ZVEZA  DRUŠTEV  UPOKOJENCEV  GORENJSKE  IN  DRUŠTVO  UPOKOJENCEV  TRŽIČ

 

VABITA

 

NA  11.  REVIJO   PEVSKIH  ZBOROV 

»GORENJSKI   UPOKOJENCI   POJEJO«

 

V   SOBOTO, 13. APRILA ,  OB 16 . URI

 

V   OSNOVNI  ŠOLI  BISTRICA PRI TRŽIČU,

BEGUNJSKA CESTA 2,  BISTRICA PRI TRŽIČU

 

                        PROST   VSTOP                           

VLJUDNO VABLJENI  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

R A Z P I S

ZA REVIJO  PEVSKIH  ZBOROV  DRUŠTEV  UPOKOJENCEV PZDU

GORENJSKE   V  LETU  2019,  PO NASLOVOM

»GORENJSKI UPOKOJENCI POJEJO«

 

 

Komisija za kulturo pri PZDU Gorenjske razpisuje revijo pevskih zborov, ki bo v soboto 13. APRILA  2019, ob 16.00 uri  v osnovni šoli Bistrica pri Tržiču, Begunjska  cesta 2, Bistrica pri Tržiču.

 

Društva, katerih PZ želijo nastopiti na reviji, naj prijave pošljejo čim prej, najkasneje do sobote  30 . marca 2019, na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34, 4000 Kranj,
e-pošta: pzdu.gorenjske@gmail.com, (prijavnica  v prilogi).

 

Vsak zbor bo imel na voljo čas za izvajanje dveh skladb. Prosim, da v prijavi navedete zasedbo zbora: MePZ-mešani, MoPZ-moški, ŽePZ-ženski. Navesti je potrebno število nastopajočih in naslove treh skladb, tretja je rezervna, da  v primeru podvajanja pesmi, lahko uskladimo.

Zbor, ki bo nastopal, ne sme šteti maj od 13 članov. Pevovodja se ne šteje.

Društva morajo ob prijavi opisati PZ, predstaviti zborovodjo in navesti podatke, za katere želijo, da bodo objavljeni v napovedniku za nastop.

 

Komisija za kulturo bo prispele prijave PZ obravnavala  02.04.2019  in takoj nato obvestila DU z vsemi potrebnimi informacijami o sodelovanju zbora na reviji PZ – PZDU Gorenjske (vrstni red nastopa in dve izbrani pesmi).

 

Predlagana skupna pesem je: »Slovenska dežela«, besedilo Jakob Razlag in glasba Benjamin Ipavec, ki jo ob zaključku revije zapojejo vsi nastopajoči pevski zbori.

(opomba: obe kitici).

 

Prevozne stroške PZ bomo poravnali, ko bo PZDU prejela od ZDUS-a dotacijo za revijo PZ. Pevskim skupinam nad 30 članov bomo povrnili potne stroške avtobusa, v sorazmernem delu, ki ga dobimo od ZDUS-a.

Manjši PZ bližnjih DU, naj se med sabo dogovorijo za skupni prevoz, ker bo ceneje. Manjši PZ, ki se ne morejo dogovoriti za skupni prevoz, priporočamo prevoz z osebnimi avtomobili (4 osebe na avto), bomo prevozne stroške povrnili po prevoženem kilometru. Za povrnitev avtobusnih potnih stroškov morate komisiji čim prej dostaviti fotokopije

računa, za prevoze z osebnimi avtomobili, pa število avtomobilov in skupno kilometrino.

 

Vljudno vabljeni vsi, ki želite nastopiti na letošnji reviji pevskih zborov PZDU Gorenjske.

 

                                                           Predsednik komisije:  Janez  Šutar  l. r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organizatorja: Zveza društev upokojencev Slovenije in Gospodarsko razstavišče d.d.

Partner: Medgeneracijska koalicija Slovenije - MeKoS

 

 

 

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA bodo potekali:

torek, 14. 5. – četrtek, 16. 5. 2019

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani

 

VABILO K SODELOVANJU V NATEČAJIH USTVARJALNOSTI

Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja razpisuje natečaje, s katerimi odpiramo prostor ustvarjalnosti za mlado, srednjo in tretjo generacijo.

Poudarek je na spodbujanju ustvarjalnosti vseh generacij. Vljudno vabljeni k soustvarjanju prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja.

 

Sodelujete lahko v naslednjih natečajih:

  • Ø MEDGENERACIJSKI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE VOŠČILNICE
  • Ø MEDGENERACIJSKI NATEČAJ ZA IZDELAVO ČIPKE
  • Ø FOTOGRAFSKI NATEČAJ »PODOBE MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA« 2019

 

Prispela dela in izdelke natečajev si bo mogoče ogledati na razstavah v Ustvarjalnem stičišču ZDUS v času Dnevov medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019)

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

 

Več o pogojih sodelovanja v priloženih natečajih. Rok za oddajo del in izdelkov: 29. marec 2019.

Kontakt za informacije: 01/620 54 82 ali 051 656 532 (ZDUS) Dijana Lukič.

Več o Dnevih medgeneracijskega sožitja: http://www.medgeneracijsko-sozitje.si/

 

Dnevi medgeneracijskega sožitja so osrednji letni povezovalni dogodek namenjen izmenjavi idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami. Z vsestranskim povezovanjem ohranjamo visoke družbene norme in izboljšujemo položaj vseh generacij v Republiki Sloveniji. Prvi dnevi bodo potekali med 14. in 16. 5. 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Pripravljamo strokovni, izobraževalni ter spremljevalni program, kot povezovalnega akterja pa izpostavljamo ljubiteljsko kulturo, saj z zavzemanjem za vidnejše kulturno vključevanje vseh generacij lahko prispevamo k ozaveščanju o pomembnosti aktivne, zdrave in dolgožive družbe - družbe sožitja.

Pogoji so napisani na spodnjih povezavah:

 

Fotografski natečaj

 

Natečaj oblikovanje voščilnice

Natečaj čipka


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

                                                                                 Savska  cesta 34

4000   KRANJ

e-naslov:  pzdu.gorenjske@gmail.com


KOMISIJA  ZA  KULTURO                                                         Kranj, dne 11.1.2019

 

 

 

RAZPIS  ZA ORGANIZACIJO  REVIJE  PEVSKIH  ZBOROV  PZDU  GORENJSKE, POD  SLOGANOM  »GORENJSKI  UPOKOJENCI  POJEJO«, KI  BO  V  SOBOTO   13. APRILA  2019

 

Društva upokojencev Gorenjske, ki imajo v svojem kraju možnost organizacije revije PZ upokojencev Gorenjske pozivamo, da se prijavijo na razpis.

 

Razpisni  pogoji:

-          Primerna dvorana, ki sprejme od 400 do 500 sodelujočih in poslušalcev,

-          stopničasti oder (praktikabli) za nastop pevskih zborov,

-          primerni garderobni prostori za nastopajoče (zelo primerni so prostori šolskih učilnic v neposredni bližini prireditve),

-          ozvočenje z več mikrofoni,

-          parkirni prostori za 5 do 6 avtobusov (za nastopajoče) in do 40 osebnih vozil

(za poslušalce),

-          redarska služba (gasilci),

-          prostor za pogostitev nastopajočih, lahko stoječi bife v predverju,

 

Društvo upokojencev, ki se bo odločilo za organizacijo revije PZ  PZDU Gorenjske 2019 prosimo, da v ponudbi navede morebitne stroške najema dvorane, prostorov garderob, ozvočenje i. p. d.

 

Rok prijave za organizacijo je 28.2.2019

 

 

Prosimo, da prijave pošljete na naslov: PZDU Gorenjske Savska cesta 34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com

 

 

 

Predsednik komisije:                                                                       Predsednik PZDU:

 Janez   Šutar l. r.                                                                            Zdravko  Malnar  l. r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

                                                                                 Savska  cesta 34

4000   KRANJ

e-naslov:  pzdu.gorenjske@gmail.comKOMISIJA  ZA  KULTURO                                                         Kranj, dne 11.1.2019

 

 

RAZPIS  ZA  PRIJAVO  ORGANIZACIJE  LITERARNEGA VEČERA   PZDU  GORENJSKE,  KI  BO  V PETEK  20. SEPTEMBRA  2019

 

Društva upokojencev Gorenjske , ki imajo v svojem kraju možnost organizacije literarnega večera pozivamo, da se prijavijo na razpis.

 

Razpisni pogoji:

-            Manjša dvorana za cca 100 sedeži,

-            ozvočenje in dva mikrofona: 1 x stoječi, 1 x prenosni,

-            parkirni prostor za nastopajoče, spremljevalce, poslušalce (v neposredni bližini),

-            prostor za pogostitev nastopajočih v neposredni bližini prireditve.

 

Društvo upokojencev , ki se bo odločilo za organizacijo literarnega večera 2019 prosimo, da v ponudbi navede morebitne predvidene stroške najema manjše dvorane, ozvočenja i.p.d.

 

Rok za prijavo organizacije je 28.FEBRUAR 2019

 

Prosimo, da prijave pošljete na naslov: PZDU Gorenjske  Savska cesta 34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com

 

Predsednik komisije:                                                 Predsednik PZDU:

Janez Šutar l.r.                                                          Zdravko Malnar l.r.

 

                                                                             

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

                                                                                 Savska  cesta 34

4000   KRANJ

e-naslov:  pzdu.gorenjske@gmail.com


KOMISIJA  ZA KULTURO IN TEHNIČNO  KULTURO               Kranj, dne 11.1.2019

 

 

RAZPIS  ZA  PRIJAVO  ORGANIZACIJE  RAZSTAVE  ROČNIH  DEL, KI  BO  PREDVIDOMA  V  SOBOTO  12. oktober in  NEDELJO  13. oktober 2019.

 

Društva upokojencev, ki imajo v svojem kraju možnost organizacije razstave ročnih del pozivamo, da se prijavijo na razpis.

Razpisni pogoji:

-         ustrezna dvorana v pritličju, opremljena z več mizami in panoji-primernih za razstavo prostoročnih dejavnosti,

-         kvadratura dvorane (prostora) cca 400 m/2,

-         parkirni prostori v bližini dvorane,

-         ustrezen dostop v dvorano za dostavo razstavnih eksponatov.

 

Društvo upokojencev, ki se bo odločilo za organizacijo razstave prostoročnih dejavnosti PZDU Gorenjske/2019 prosimo, da v ponudbi navede morebitne predvidene stroške najema razstavnih prostorov.

 

POJASNILO:

UO je na 16. seji/2015 sprejel sklep, da PZDU povrne potne stroške (za dostavo in odvoz izdelkov) vsem tistim DU Gorenjske, ki se bodo udeležili, oz. bodo razstavljali ročna dela in so od kraja razstave oddaljene več kot10 km.

 

Rok za prijavo je 28.2.2019

 

Prosimo, da prijave pošljete na naslov: PZDU Gorenjske, Savska cesta 34

4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com

 

 

 

Predsednik komisije za kulturo in tehnično kulturo: 

                  Janez  Šutar l. r.

                                                                                        Predsednik PZDU:

                                                                                         Zdravko  Malnar l. r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Načrtovani termini za izvedbo kulturnih projektov in aktivnosti ZDUS

v letu 2019

 

Članice in člane obveščamo o terminih aktivnostih, ki jih bo Komisija za kulturo ZDUS organizirala v letu 2019:

 

-      Likovna kolonija Izola: 11. 4. do 14. 4. 2019 (Hotel Delfin Izola)

-      Dnevi medgeneracijskega sožitja: 14. – 16. 5. 2019

(Gospodarsko razstavišče, Ljubljana)

      11. Večer pesmi in plesa: 14. 5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja

      44. srečanje pevskih zborov DU: 15. 5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja

      »Urice poezije«, srečanje literatov DU: na Dnevih medgeneracijskega sožitja,

-      Likovna kolonija Rogaška Slatina: 3. 10. do 6. 10. 2019

(Vila Ana, Rogaška Slatina),

-      Dramske delavnice ZDUS: 27. 9. do 30. 9. 2019 (Hotel Delfin Izola).

 

O posameznem projektu boste pravočasno obveščeni.

Komisija za kulturo ZDUS

 

Na spodnjih povezavah so smernice in prijavnice za srečanja pevskih zborov:

Obvestilo o 44. srečanju PZ ZDUS

Prijavnica za nastop na 11. večeru pesmi in plesa

Obvestilo organizatorjem pokrajinskih srečanj PZ

Smernice za pokrajinska srečanja

Prijava koncerta

Spored izvedenih del

Poročanje ZDUS-u

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

POKRAJINSKA   ZVEZA                                                                                DRUŠTVO  UPOKOJENCEV

DRUŠTEV   UPOKOJENCEV    GORENJSKE                          IN                   BRITOF - PREDOSLJE


 

VAS   VLJUDNO  VABITA

NA  9. SREČANJE  LITERATOV  UPOKOJENCEV  GORENJSKE 

KI  BO  V  PETEK,  19. 10. 2016  OB  16.00  URI 

V  DVORANI  DOMA  KRAJANOV  V  PREDOSLJAH

                                                                   Predoslje  34  (pri cerkvi)

 

Na večeru literarnih ustvarjalcev PZDU Gorenjske bo svoja dela predstavilo 21 avtorjev

 

v poeziji ali prozi in prihajajo iz 12 društev upokojencev Gorenjske.

 

Program bo povezovala  Slavica Bučan.

PROST  VSTOP!

 

Veselimo  se  Vašega  obiska.

 

Predsednik DU Britof-Predoslje:                                           Predsednik  PZDU:

     Miro   Zelnik  l. r.                                                                Zdravko Malnar l.r.

                                                                                                 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMISIJA ZA KULTURO pri PZDU Gorenjske

in DU Kamnik

vabita na

 

10. revijo pevskih zborov 2018 v Kamniku, pod sloganom

»Gorenjski upokojenci pojejo«,

v soboto 21. aprila 2018 ob 16. uri

 

 v telovadnici Osnovne šole Toma Brejca Kamnik, Šutna 39

Seznam nastopajočih:

 1. MePZ  DU Šenčur
 2. MePZ  DU Komenda

 3. MePZ  »Petra Liparja«, DU Kranj

 4. ŽePZ  »Josipine Turnograjske«, DU Preddvor

 5. MePZ  DU Brezje, Mošnje, Ljubno
 6. MePZ  DU Moravče 
 7. MePZ  DU za Selško dolino-Železniki
 8. ŽePZ  Kulturno društvo »Stane Habe«, DU Domžale
 9. MePZ  DU Tržič

10. MePZ  Kulturno društvo ODMEV Kranjska Gora, DU Kranjska Gora

11. ŽePZ  »Večerna zarja«, DU Slovenski Javornik-Koroška Bela

12. MePZ »Slavček« DU Lesce 

13. MePZ  »Vrelec«, DU Škofja Loka
14. ŽePZ  »Lipa«, DU Radovljica
15. MePZ  DU Kamnik

Ob zaključku revije, vsi nastopajoči PZ zapojejo skupno pesem »Na  jezeru« (Miroslav Vilhar), pod dirigentskim vodstvom Nade Kranjčan.

 Vstop prost

                                                                         Predsednik

                                                                    Komisije za kulturo

                                                                         Janez  Šutarl.r.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

 

LITERARNI VEČER GORENJSKIH USTVARJALCEV V TRZINU

 

Številni ljubitelji pisane slovenske besede smo v petek, 20. oktobra, preživeli prijetno popoldne v dvorani Marjance Ručigaj v Trzinu, kjer je bilo 8. Srečanje literatov upokojencev PZDU Gorenjske. Svoje pesmi in prozo je predstavilo devetnajst avtorjev iz devetih društev.

 

Iz DU Bukovica-Šinkov Turn je prišla Malči LESKOVEC, iz DU Cerklje sta se predstavila Marija KERN in Ivan KROPIVNIK, iz DU Komenda pa so svoja dela brale Marija KERN, Marija KOŽELJ in Iva OGOREVC. Tudi DU Kranj so zastopale tri gospe Marija Marjeta JURGELE, Štefka KENDA in Majda MENCINGER. Iz DU Lesce se je literarnega večera udeležila Marija ČAMPA, DU Radomlje pa sta zastopali Janka JERMAN in Zlatka LEVSTEK. DU Šenčur je imelo štiri avtorje. Svoja dela so predstavili Franci ERZIN, Dragica MARKUN in Franc MEDLE, pesem, ki jo je napisal Miro ERZIN, pa je v njegovi odsotnosti prebrala tajnica PZDU Gorenjske Nežka ZUPAN. Iz DU Škofja Loka je prišla literarna ustvarjalka Minka LIKAR, iz gostiteljskega DU Žerjavčki Trzin pa sta svoji deli prebrala Emil Milan KUFERŠIN in Helena OGORELEC. Tanja AHAČIČ in Darko KOREN, člana DU Tržič, sta se opravičila, sta pa njuni deli, tako kot vsa ostala, ki smo jih slišali na literarnem večeru, objavljena v zborniku, ki ga je Pokrajinska zveza izdala ob tej priložnosti.

Vsebina pesmi in zgodb, ki so jih literarni ustvarjalci zelo doživeto brali, je bila različna. V svoja dela so prelili spomine, svoje želje in hotenja, predvsem pa ljubezen do sočloveka, do narave, do kruha in vsega kar jim je blizu. Tudi nekaj tem s socialno vsebino je bilo vmes, čeprav jih je, kot je izpostavil Emil Milan KUFERŠIN, vedno manj, pravzaprav premalo. Prav upokojenci namreč lahko včasih pred ogledalo postavijo vsebino današnje družbe in tako pomagajo mladim.

Literarno srečanje, ki ga je v sodelovanju s PZDU Gorenjske organiziralo DU Žerjavčki Trzin, je povezovala njihova članica Dunja ŠPENDAL, ki je uvodoma gostom predstavila gostiteljsko občino, ki sicer sodi med manjša, vendar razvita, bogatejša in gospodarsko pomembnejša območja naše države. S ponosom je povedala tudi, da je Trzin eden redkih krajev, ki ima tako prepoznavno pesem, kot je njihova Trzinka. Le-to je za dobrodošlico na harmoniko zaigral 11-letni Blaž KLOPČIČ. Župan občine Trzin Peter LOŽAR je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da njihova občina ne sodi med najbolj razvite le na področju industrije, ampak se lahko pohvali tudi s kulturno infrastrukturo. Poleg prekrasne dvorane, v kateri je bilo literarno srečanje, imajo še eno malce starejšo, vendar zelo simpatično dvorano, pa tudi muzej. Poleg gledališkega ustvarjanja, po katerem so znani že dolga leta, pa so vse bolj aktivni tudi na drugih kulturnih področjih.

Udeležence 8. Srečanja literarnih ustvarjalcev Gorenjske sta pozdravila tudi oba podpredsednika PZDU Gorenjske, in sicer Janez ŠUTAR, ki je hkrati predsednik Komisije za tehnično kulturo in predsednik DU Mengeš, ter Zoran RINK, predsednik DU Žerjavčki Trzin. Vesela sta bila tako velike udeležbe, hkrati pa sta k sodelovanju v naslednjem letu povabila tudi ostale, ki pišejo, pa se morda bojijo, da njihova dela niso dovolj dobra za javnost. Naj se le opogumijo in se prijavijo. Vsem literatom, ki so nas tokrat razveselili s svojimi deli – nekatera so narisala nasmeh na naše obraze, druga so pobožala dušo – sta v spomin na srečanje, ki bo vsem še dolgo odmevalo v srcu, podelila cvet. Prijetno popoldne se je končalo z druženjem ob klepetu in prigrizku. Morda so se prav tam spletle tudi nove prijateljske vezi, morda je v mislih že nastala nova zgodba ali pesem.

 

Več slik si lahko ogledate v rubriki "Galerija"

Besedilo: Slavica Bučan

Fotografija: Janez Štubej

 

Kranj, 26. 10. 2017

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

 

 

 

                              Pokrajinska zveza                                                         Društvo upokojencev     

                                              društev upokojencev                                                                   Trzin                             

                                                     Gorenjske                                                                     

 

V A B I MO 

VAS  NA  VEČER  LITERARNIH  USTVARJALCEV  

PZDU GORENJSKE,  KI  BO

V  PETEK  20.10.2017 OB  16. URI 

V  DVORANI  MARJANCE  RUČIGAJ

LJUBLJANSKA CESTA 12 /f  v TRZINU

                                                                                                  ( za Sparom)    

 

Sodelovalo bo 21 literarnih ustvarjalcev društev  upokojencev Gorenjske  v  poeziji  ali  prozi

 

                                                                                                    Vstop je prost                   

 

                                                                                                 VLJUDNO VABLJENI

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Pokrajinska zveza                                                                             Društvo upokojencev     

društev upokojencev                                                                          Kokrica                             

     Gorenjske                                                                     

 

 

V A B I MO

 

 

VAS NA  OGLED   RAZSTAVE   ROČNIH   DEL,

KI  BO V SOBOTO 30. 9.2017  IN

V NEDELJO 1.10.2017

 

V  KULTURNEM  DOMU   NA   KOKRICI,

CESTA NA BRDO 30.

OTVORITEV RAZSTAVE  BO  V  SOBOTO  OB  10.00  URI

OGLED BO MOŽEN V SOBOTO IN NEDELJO

OD 10 DO 18 URE

ZANIMIVA  ROČNA   DELA   BO   PREDSTAVILO  DRUŠTEV   UPOKOJENCEV   GORENJSKE.

 

 

Vstop je prost                                                                                     VLJUDNO VABLJENI!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske

Savska cesta 34, 4000 Kranj
e-naslov:  pzdu.gorenjske@gmail.com


    Komisija za kulturo in tehnično  kulturo                                                                              Kranj, dne 1.8.2017

 

                                                                                              R A Z P I S

za  razstavo ročnih del, slikarstva, kiparstva, zeliščarstva in ostalih prostoročnih izdelkov, ki bo v soboto 30. septembra in nedeljo 1. oktobra 2017, od 10. do 18. ure v dvorani Kulturnega doma na Kokrici, Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj.

 

Komisija za kulturo in tehnično kulturo pri PZDU Gorenjske v sodelovanju z DU Kokrica organizira razstavo prostoročnih dejavnosti društev upokojencev Gorenjske.


Društva, ki ljubiteljsko opravljajo prostoročne dejavnosti in tako ohranjajo kulturno dediščino v svojem okolju prosimo, da se prijavijo za sodelovanje na letošnji razstavi tehnične kulture PZDU Gorenjske, s sedežem na Savski cesti 34 v Kranju.

 

Društva naj na prijavnici navedejo izdelke, ki jih želijo razstavljati na stojnicah. Slikarska dela in vezenine bodo razstavljene na panojih.

 

Za vsako društvo je predvidena ena stojnica. Društvo, ki bi želelo predstaviti svoje izdelke na dveh stojnicah, naj to navede v priloženi prijavnici. Dostava izdelkov za

razstavo na Kokrici bo dan pred otvoritvijo (v pozno-popoldanskem času).

 

DU  Gorenjske, katerih organizatorji po posameznih društvih so od kraja bivanja in Kokrice oddaljeni več kot 10 km, bo PZDU (po obračunu) povrnilo potne stroške dostave in odvoza razstavljenih izdelkov.

 

Prijavnice pošljite najkasneje do 18.9.2017 na naslov PZDU Gorenjske, Savska 34, 4000 Kranj ali po e-pošti: pzdu.gorenjske@gmail.com

 

Kontaktna oseba je ga. Marija Skok, tel: 041/398 -223.

 

Predsednik Komisije:                                                          Predsednik PZDU:

Janez Šutar l. r.                                                                 Zdravko  Malnar  l. r

 

Prijavnica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REZULTATI PEVSKIH ZBOROV

Komisija za ocenjevanje pevskih zborov na reviji »Gorenjski upokojenci pojejo«, ki se je odvijala 20. 5. 2017 v Škofji Loki, je na podlagi nastopov 13 zborov na prva tri mesta razvrstila naslednje pevske zbore:

 

1. mesto: Me PZ DU Komenda, zborovodja Ignac Gorjanc

2. mesto: Me PZ DU Kamnik, zborovodkinja Karla Urh

3. mesto: Že PZ LIPA, DU Radovljica, zborovodkinja Elizabeta Demšar Zupan

 

 

Vsem zborom iskreno čestitamo in želimo še veliko prijetnih in uspešnih pevskih podvigov!

Komisija za ocenjevanje pevskih zborov

na reviji »Gorenjski upokojenci pojejo«

Damijana Božič – Močnik – predsednica

Tanja Ahačič – članica

Viktor Zadnik - član

 © Zveza društev upokojencev Gorenjske
Galerija | Pravno obvestilo |
Izdelava strani: PLAN e d.o.o.